Τα δυνατά σημεία της ομάδας μας:
  • η τεχνογνωσία όσον αφορά τη διαχείριση χώρων κινηματογράφησης και το συντονισμό της παραγωγής, το υπόβαθρο που αποκτήθηκε μέσω της εμπειρίας που έχει η ομάδα στο χώρο από το 2007 (παρουσία στο Internet από το 2008) σε συνδυασμό με τις μοναδικές οργανωτικές και στρατηγικές δεξιότητες που τη διακρίνουν
  • το εκτεταμένο φωτογραφικό αρχείο περιοχών της Ελλάδας και η δοκιμασμένη γνώση χειρισμού, εμπλουτισμού και επέκτασής του
  • η πολυετής πείρα μας σε ολοκληρωμένες κινηματογραφικές, διαφημιστικές και θεατρικές παραγωγές
  • η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής βιομηχανίας
  • η επίγνωση της Ελληνικής νοοτροπίας και πραγματικότητας καθώς και η εξοικείωση με τους νόμους, τις διοικητικές δομές και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες
  • η σταθερότητα της ομάδας (ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας μας) η οποία στελεχώνεται από άτομα καταρτισμένα με εξαιρετικές δεξιότητες σε όλους τους απαιτούμενους τομείς (διαχείριση, ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, εύρεση χώρων κινηματογράφησης, παραγωγή ταινιών, κλπ)
grFlag enFlag frFlag
13 AG. PARASKEVI STR, 145 69 ANIXI, ATHENS GREECE | Αγ. Παρασκευής 13, 145 69 ΑΝΟΙΞΗ, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ | [email protected]
Please read our "Terms of Use and website Policies" © All text and photographs copyrighted by Top Spot G P Designed by George Vaviloussakis. Powered by aoratia.net