Η Αποστολή μας Εκμεταλλευόμενοι την ποικιλομορφία του ελληνικού φυσικού και τεχνητού τοπίου στην ύπαιθρο και στα αστικά κέντρα, τις μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις αλλά και το ιδανικό εύκρατο κλίμα, η Ελλάδα (ανεκμετάλλευτη κινηματογραφικά χώρα – πλατό) διαθέτει πληθώρα ιδανικών τοποθεσιών για κινηματογραφικές παραγωγές και ευνοϊκές συνθήκες για την πραγματοποίησή τους σε ανταγωνιστικό κόστος. Σ’ αυτό συμβάλλει η εξέλιξη της εγχώριας τεχνολογίας και το υψηλό επίπεδο των έμπειρων Ελλήνων τεχνικών, δύο παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα ανταγωνιστική στον τομέα του εξοπλισμού και στον τομέα των αμοιβών σε σχέση με τις προηγμένες χώρες του εξωτερικού.

Eνδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • εύρεση χώρων (filming Greek islands and mainland) και δειγματισμός φωτογραφικού υλικού για κάθε πολιτιστικό δρώμενο με βάση τις εκάστοτε ανάγκες χρησιμοποιώντας συνεργάτες ανά νομό, έτσι ώστε να αναδεικνύεται σωστά η κάθε περιοχή (Location Scouting)
 • άδειες χρήσης/κινηματογράφησης (Licensing)
 • παρουσία στο γύρισμα/εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της παραγωγής (Location Management)
 • διαμονή / μεταφορά / διατροφή εξασφάλιση διαμονής, οχημάτων, catering κατά τη διάρκεια παραμονής του κινηματογραφικού συνεργείου στην εκάστοτε τοποθεσία (coordination)
 • διαμεσολάβηση για τις ξένες παραγωγές με ελληνικά γραφεία παραγωγής, εξοπλισμού, πρακτορεία ηθοποιών, ξενοδοχεία, γραφεία ενοικιάσεως οχημάτων, κλπ
Προφίλ Η εταιρεία είναι Film Location House. Με παρεχόμενες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την εύρεση χώρων (Location finding), διασφάλιση παραγωγικών ζητημάτων (Fixing) για κινηματογραφικά γυρίσματα ή πολιτιστικά δρώμενα, αλλά και θέματα διαδικαστικά / υποστηρικτικά της παραγωγής καθ' όλη τη διάρκειά της όπως:

 • πρόσβαση σε εκτεταμένο και ελκυστικό φωτογραφικό / πολυμεσικό αρχείο τοποθεσιών (Houses, Beaches, Hotels, Streets, Landscapes, Resorts, Indoor spaces, Outdoor spaces, ancient Greek - Roman - Byzantine monuments, etc)
 • ρεπεράζ / εύρεση χώρων ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη
 • εξασφάλιση αδειών για χρήση χώρων, κινηματογράφιση κλπ
 • διεκπεραίωση γραφειοκρατικών θεμάτων
 • εξασφάλιση διαμονής / μεταφορικών μέσων / διατροφής για το σύνολο των εργαζομένων σε κάθε γύρισμα
 • παρουσία στο γύρισμα και διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του
 • διαμεσολάβηση μεταξύ εταιρειών παραγωγής και επαγγελματιών του χώρου (π.χ. casting houses, ενοικίαση εξοπλισμού) για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε αναγκών
grFlag enFlag frFlag
13 AG. PARASKEVI STR, 145 69 ANIXI, ATHENS GREECE | Αγ. Παρασκευής 13, 145 69 ΑΝΟΙΞΗ, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ | [email protected]
Please read our "Terms of Use and website Policies" © All text and photographs copyrighted by Top Spot G P Designed by George Vaviloussakis. Powered by aoratia.net