Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας Στην έδρα "Top Spot Locations for Films", Αγ. Παρασκευής, Άνοιξη 145 69, Αθήνα Ελλάδα Στο κινητό +30 6937 121987 Με email [email protected]
Κώστας Ταγκαλάκης Producer / Fixer Σπούδασε στη Ρώμη Audio Visual Μanagement (MEDIA Program). Τα τελευταία δέκα χρόνια δημιουργεί εκτεταμένο αρχείο χώρων κινηματογράφησης όλης της Ελλάδας.
grFlag enFlag frFlag
13 AG. PARASKEVI STR, 145 69 ANIXI, ATHENS GREECE | Αγ. Παρασκευής 13, 145 69 ΑΝΟΙΞΗ, ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ | [email protected]
Please read our "Terms of Use and website Policies" © All text and photographs copyrighted by Top Spot G P Designed by George Vaviloussakis. Powered by aoratia.net